polraster drukarnia offsetoa

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Administratorem danych osobowych jest Polraster Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-353, przy ul. Orawskiej 19. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@polraster.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i realizacji zleconych prac, przez czas trwania zlecenia i rozliczeń po jego zakończeniu, a także w celu wykonania obowiązków prawnych związanych m.in. z wystawianiem i przechowywaniem faktur oraz dokumentów księgowych i firmowych, a także obsługą reklamacji. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądanie zaprzestania ich przetwarzania.
Polraster

Polraster Sp. z o.o.

85-353 Bydgoszcz, ul. Orawska 19

NIP 967 145 70 33

REGON 522461889 • KRS 0000978668


Dział Produkcji: tel. 604 493 377

Dział Handlowy: biuro@polraster.pl


Zapraszamy: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00